دانا

مدیریت - دانش - مهارت - تجر به

مقدمه :

تربیت بدنی یک رشته میان رشته ای بوده که از علوم مختلف برای تقویت وتربیت جسم وروان انسان استفاده می کند. این رشته از یک سو مشتمل بر یکسری رشته های پایه پزشکی است تا جایی که دانش آموختگان آن تا حد یک پزشکیار با جسم انسان آشنا می شوند و از سویی دیگر بخشی از دروس این رشته شامل علوم تربیتی میباشد تا دانش جوی این رشته با تنش و واکنش انسان آشنا شود و بتواند به عنوان یک مربی با ورزشکاران یا دانش آموزان به درستی برخورد کند. بخش سوم واحدهای این رشته مربوط به علوم ورزشی می گردد. یعنی دانشجو، علوم ورزشی را به صورت عملی وعلمی می آموزرد تا بتواند در رشته های مختلف ورزشی مهارت داشته باشد و همچنین توانایی تحقیق در علوم ورزشی را بدست آورد.


هدف از ایجاد این رشته:

هدف از ایجاد این رشته، تربیت افراد واجد صلاحیت در تربیت بدنی است که آموزش مهارتهای حرکتی پایه و مهارتهای ورزشهای مجاز آموزشگاههارا به عهده بگیرند و در آموزش خود اصول و مبانی علمی تربیت بدنی  در زمینه های مختلف از جمله فیزیو لوژی، آناتومی وکمکهای اولیه را بکار ببرند و نسبت به ارزشهای تربیت بدنی در زمینه پرورش ابعاد عقلانی، اجتماعی و عاطفی نگرش مثبت پیدا نموده و همواره این ارزشها را در تدریس خود رعایت نمایند. رشته تربیت  بدنی و علوم ورزشی علمی است که از علوم مختلف مانند فیریولوژی، مدیریت، بیو مکانیک، جامعه شناسی، روانشناسی و تاریخ برای پیشرفت خود استفاده می کند به همین دلیل در دانشگاه آموزش داده می شود.

 

شرایط ویژه برای ورود به دانشگاه:

داشتن شرایط کامل جسمانی ومهارت در یک یا دو رشته ورزشی لازمه ورود به رشته تربیت بدنـی است  زیرا نداشتـن بدن آمــاده برای ورود به ایـن رشتـــه باعث عـدم موفقیت در این رشــته دانشگاهی می شود و فرد نمی تواند به عنوان یک مربی ورزش، مهارتهای ورزشی را به خوبـی آموزش دهد. همچنین به اعتقاد بعضی اساتیـد این رشتـه،دانشجـوی این رشته باید از کودکی ورزشکـار با شـد چـرا کـه  بعضی مهارتهـای پـایـه ای مثـل  ژیمناستیــک  و یـا     دو میـدانی که  نیـاز بـه  هماهنـگی کامل عصب  و عضله  دارد را  نمی توان  در بزرگسـالی     فرا گرفت.در ضمن افرادی که از کودکی اهل ورزش بوده اند انگیزه بیشتری برای فراگیری مطالب علمـی وعملی از خود نشان می دهند. شرایط خاص دیگری نیز علاقمندان به این رشته باید داشته باشـندکه  در دفترچه  معرفی رشته های سـازمان  سنجش آنها  به طور کامــل بیان شده اند مثــل داشـتن حداقل دیــد  چشـم که 7 از 10 با شـد و قد برادران حـداقل 165 و  خواهران حداقل 158 سانتیمتر باید باشد. البته قهرمانان تیم از شرایط قـد مستثنی هستند.گفتنی است که از داوطلبــان این رشتــه آزمون عملـی نیزگرفته می شود که این آزمون به عنوان یک درس با ضریب 2 درنظر گرفته می شود و در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.

 

فرصتهای شغلی برای دانش آموختگان این رشته:      

فارغ التحصیلان ودانش آموختگان این رشته می توانند به عنوان مربی و مسئول ورزش در وزارتخانه ها و یا بعضی از وزارتخانه ها که بخش تربیت بدنی دارند فعالیت کنند. همچنین میتوانند در ساخت وسایل ورزشی، مشاوره یک طراح وسازنده این لوازم باشد ویا به عنوان مربی در باشگاههای ورزشی خصوصی فعالیت کنند وهمچنین به عنوان مربی کارشناس یا مربی بدنسازی جذب سازمان تربیت بدنی شوند. طول متوسط تحصیل در این رشته 4 سال می باشـد و دروس آن در 8 نیمسال برنامــه ریزی شده که گاهــی در 7 نیمسال نیز ارائــه می گردد. این رشته دارای 136 واحد درسی و دروس آن ویژه خواهران ، برادران و جانبازان  یا معلولین می باشد که به گروههای زیر تقسیم می گردند.

دروس عمومی 19               

دروس پایه 15

دروس تخصصی 38     

دروس تخصصی عملی 36

دروس اختیاری10 واحد نظری ،18 واحد عملی

 

کارشناسی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی:

 هدف از ایجاد این رشته تربیت دبیران متعهد و کارشناس در امر تربیت بدنی است که بتوانند برنامه های مر بوطه را در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش و سازمانها و نهادها  به نحو احسن انجام دهند.

داوطلبان و علا قمندان این رشته باید بر علاقه فردی ،حداقل توانییهای جسمی را نیز داشته باشند(مطالب نوشته شده در مورد رشته کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی به دقت مطالعه گردد). لذا علاوه بر آزمون کتبی آزمون آمادگی جسمانی نیز به عمل خواهد آمد.

طول متوسط تحصیل در این رشته 4سال می باشد و دروس این رشته در 8 نیمسال تحصیلی برنامه ریزی شده و همچنین این رشته دارای دو قسمت آموزشی ویژه برادران و خواهران می باشد وتا حدودی با هم اختلاف دارند. با مشاهده شرح دروس و واحدهای درسی این دو قسمت (ویژه خواهران و برادران )بیشتر متوجه اختلافات موجود خواهید شد.

دروس وواحدهای درسی هر دو قسمت آموزشی به شرح زیر تقسیم می گردند:

 

ویژه برادران :

دروس عمومی 20                     دروس علوم تربیتی 25                دروس پایه 10

دروس تخصصی نظری 28       دروس تخصصی عملی40           دروس اختیاری 7

 

ویژه خواهران :

دروس عمومی 20                         دروس علوم تربیتی 25                        دروس پایه 10

دروس تخصصی نظری28             دروس تخصصی عملی 42                  دروس اختیاری7

 

دروس تخصصی قسمت برادران و خواهران با هم تفاوت دارد و نکته دیگر قابل بیان این است که دانشجویانی که که دیپلم آنها غیر از تجربی است موظفند علاوه بر دروس فوق 2 واحد درس زیست شناسی به صورت نظری به عنوان دروس پیش نیاز با موفقیت بگذرانند.

روانشناسی عمومی 2 واحد ، مقدمات راهنمایی ومشاوره 2 واحد،کلیات روش ها و فنون تدریس (نظری و عملی ) 3 واحد، سنجش واندازه گیری پیشرفت 2واحد، طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی 2 واحد اصول وفلسفه آموزش و پرورش 3 واحد، سازمان مدیریت در آموزش و پرورش 2 واحد ،تمرین دبیری ( 1و2 ) 3 واحد ، روش تحقیق در علوم تربیتی 2 واحد، مبانی برنامه ریزی درسی 2 واحد.

با توجه به نیازی که در حال حاضر به معلمان و مربیان تربیت بدنی در سطح کشور وجود دارد فارغ التحصیلان این رشته عمدتاً جذب  بازار کار می شوند.

فارغ اتحصیلان رشته کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی در صورت داشتن علاقه جهت ادامه تحصیل می توانند در رشته های زیر در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.

 

1ـ تربیت بدنی و علوم با گرایشهای:

ـ مدیریت ورزشی

ـ فیزیو لوژی

ـ رفتار حرکتی

ـ حرکات اصلاحی

ـ آسیب شناسی

 

2ـ سایر رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم انسانی (تحصیلات تکمیلی)

 

 

منابع و ماخذ

 

اسکندری  حسین ـ مقصودی حامد ـ راهنمـای کامل رشتـه های دانشگاهی و زمینه های شغلی ـ تابستان 1384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه.......................................................................................................... 1

شرایط ویژه برای ورود به این رشته ..............................................................  2

فرصتهــای شغلـــی برای دانــش آموختگــــــان ایــن رشتــه کارشــناســی دبیــری

 تربـیت بــــدنــی و علـوم ورزشی..................................................................... 3

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۷ساعت 8:16  توسط تجربه کار  |